meester Frank
 
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
Optellen onder elkaar 7: type 26589+35845=
(Advertentie)
Aftrekken onder elkaar 3: type 685-251=
(Advertentie)
Aftrekken onder elkaar 6: type 853-296=
Aftrekken onder elkaar 7: type 62041-26583=
Cijferend aftrekken (zonder inwisselen)
Cijferend aftrekken (met 1x inwisselen)
Vermenigvuldigen onder elkaar 1: type 2x13=
Vermenigvuldigen onder elkaar 2: type 4x14=
Vermenigvuldigen onder elkaar 3: type 4x122=
Vermenigvuldigen onder elkaar 4: type 23x33=
Vermenigvuldigen onder elkaar 5: type 36x47=
Vermenigvuldigen onder elkaar 6: type 143x3207=
(Advertentie)
(Advertentie)
Staartdelingen van makkelijk tot "lastig"
Op de Sommenfabriek bijpassende oefeningen en werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen.