meester Frank
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Kies de tafel die je wilt oefenen en flitsen maar.

Bron: Lessen van Lisa
Waar kun je de tafelantwoorden door delen?
(Advertentie)
Eenheden, 10-tallen, 100-tallen, 1000-tallen
(Advertentie)
Voorbeeld "tafels oefenen - sleep en leg"
Vlot sommen beantwoorden +, -, x en : (zelf in te stellen)
(Advertentie)
Canrinus.nl (rekenen en wiskunde voor het basisonderwijs)
Vlot percentages benoemen (zelf in te stellen)
Digitale tijden 12/24 uur (stel de klok in op 24 uur)
Breuken, procenten en kommagetallen vergelijken
Breuken, kommagetallen en procenten (uitleg)
Rekentools (Dreambox: in het Engels, maar goed bruikbaar)
Betalen met geld en wisselgeld teruggeven
(Advertentie)
(Advertentie)
Kies eerst wat je wilt verdelen: een pizza, een groep mensen, een maatbeker of een reep chocolade
Breuken, procenten en kommagetallen (cirkel en honderdveld)
Cijferen inzichtelijk maken met MAB materiaal
Getallendictee met MAB-materiaal (Tot voorbij de 1000))