meester Frank
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Dit is een programma waarmee je de keertafels en deeltafels kunt oefenen van 1 tot en met 20.
Normaal oefen je van 1 tot en met 10, hier kun je ook de tafels oefenen zoals:
15 x 9 of 14 x 17
Drie blokken vormen samen een getal dat jij moet intypen.
Je krijgt één minuut de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven.
Het niveau loopt op zodra je goede antwoorden gaat geven.
Bovenbouw rekenen - Automatiseren groep 5 en 6
Alle keer- en deeltafels tot en met 10.
Optellen en aftrekken tot 100.
Optellen en aftrekken met tientallen, honderdtallen.
Delen met tientallen, honderdtallen.
(Advertentie)
Bovenbouw rekenen - Automatiseren groep 7 en 8
Automatiseren voor 7 en 8 bevat alle bewerkingen die niet eerder in groep 6 aan bod zijn geweest.
Waar staan de getallen die de computer jou vraagt?
Klik op de juiste plaats in één van de vier rijen met getallen.
In elke rij worden twee getallen getoond.
Je hebt de keuze uit vier verschillende type sommen.
Daarnaast kun je instellen of er ingewisseld moet worden (over het tiental, een brug maken).

Je wordt gestuurd naar de juiste oplossing.
Uit een reeks van zeker veertig verschillende somtypen kiest de computer er willekeurig 25 uit.
Deze sommen worden op het scherm getoond.
De antwoorden worden opgeschreven op papier.
(Advertentie)
Rekenverhalen of Redactiesommen, verhaaltjessommen, vraagstukjes, geef het maar een naam.
Met Breuken Anders oefen je het opschrijven van breuken op een andere manier (gelijke waarden) en het vereenvoudigen van en breuk.
(Advertentie)
Voor alle groepen, 4 tot en met 8, zijn de woordpakketten online te oefenen.
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Allereerst kun je per categorie oefenen (alleen woorden met -eer).
Je krijgt steeds een vraag met een drie- of viertal antwoorden (multiple choice - meerkeuze). Dat doe je ook bij de verschillende CITO toetsen.
WC is een variant op galgje.
Klik op de letters om het woord te raden.
Elke foutieve letter kost je een punt.
Uiteindelijk mag je tien foute letters kiezen, dan zie je dat de WC al bezet is.
Je geheugen trainen door een reeks van zes cijfers te onthouden.
Er worden tien codes van zes cijfers gegeven, die je in de goede volgorde moet namaken.
Een spel met zes kogels.
Elke kogel heeft een waarde.
De sommen die je kunt maken (alle vier de hoofdbewerkingen) staan op het scherm.
De cijfers zijn vervangen door kogels met een bepaalde kleur.
Alle getallen van 1 t/m 9 moeten in de wiebervorm worden ingevuld. Elk getal mag je maar één keer gebruiken.
Er zijn drie niveaus aangemaakt.
Bij elk niveau wordt er meer puzzelen verwacht.
In elk vak van de bloem moeten de getallen van 0 t/m 9 geplaatst worden. Er zijn echter twee getallen die niet worden gebruikt.
Door te klikken op de dobbelsteen gaat deze in de achtergrond van getal veranderen.
Zodra de blauwe steen zichtbaar is, moet je de waarde van de steen in het schema zetten.
Een spel dat eenvoudiger is dan het maken van een Sudoku. Deze variant leert je om de combinaties van getallen te gebruiken.
Alleen de getallen 1,2,3 en 4 hoef je maar in te vullen.
(Advertentie)
(Advertentie)
Je moet telkens de juiste werkwoordsvorm in een zin invullen. Wat dit programma zo uniek én sterk maakt is dat je telkens het volledige keuzeproces moet doorlopen.
Bovenbouw taal - Werkwoorden Werk aan de winkel
Elk blok met vragen bestaat uit vijf werkwoorden.
Van elk werkwoord zijn de 5 persoonsvormen een verplichting om in te vullen.
Bovenbouw taal - Werkwoorden 8 op een rij
Met dit programma oefen je op alle mogelijke werkwoordvormen. Zowel persoonsvormen in de tegenwoordige als verleden tijd komen aan bod. Maar ook andere werkwoordvormen zoals het voltooid deelwoord.
Bovenbouw taal - Woordenschat Combimeer
http://oefensite.rendierhof.nl/online/combimeer/
Bovenbouw taal - Woordenschat Wat is dat?
Woordenschat oefenen!
Tien zinnen waar steeds één woord is uitgehaald.
Aan jou om de juiste woorden in de zinnen te plaatsen.
Je krijgt steeds een vraag met een drie- of viertal antwoorden (multiple choice - meerkeuze). Dat doe je ook bij de verschillende CITO toetsen.
Het programma kiest een willekeurige tekst die bestaat uit zes zinnen. Deze zinnen worden door elkaar op je scherm geplaatst.
Steeds zijn er tien zinnen die door het programma in zinsdelen is verdeeld. Elk zinsdeel wordt getoond en aan jou de vraag: "welk zinsdeel is dit?".
Begrijpend lezen en luisteren.
Teksten geleend van internet zorgen voor de nodige informatie waar je vragen over moet beantwoorden.