meester Frank
 
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)
(Advertentie)
De "ei-plaat" met woorden
Wachtwoord

De " au-plaat" met woorden
Wachtwoord

26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)

Geel :   

Groep 3 - categorie 2 t/m 7

 

Geel, Groen

Groep 4 - categorie 2 t/m 12

 

Geel, Groen, Rood:   

Groep 5 - categorie 2 t/m 19

 

Geel, Groen, Rood, Blauw:   

Groep 6, 7 en 8 - categorie 2 t/m 27

              

Categorie 02: Woorden met -ng-, zoals "zing"
(Advertentie)
Categorie 03: Woorden met -cht-, zoals "lucht"
Categorie 04: Woorden met -nk-, zoals "plank"
Categorie 05: Woorden met -eer-, -oor- of -eur-
Categorie 06: Woorden met -aai-, -ooi- of -oei-
Categorie 07: Woorden met -eeuw- of -ieuw-
Categorie 08: Woorden met -d-, klinken als -t- (langer maken)
Categorie 09: Woorden met ge-, be- of ver- (voorvoegsel)
Categorie 10: Woorden met open of gesloten klankgroep ( lange/korte klank) tweeteken klank
Categorie 12: Woorden met -lijk- of -ig- (achtervoegsels)
Categorie 11: Verkleinwoorden met -je, -tje of -pje
Categorie 13: Woorden met -i- die klinkt als -ie-, zoals "kilo"

Meester Martijn en meester Jeroen schrijven "HELICOPTER", maar wij schrijven "HELIKOPTER".

De school waar de meesters les geven staat in De Verenigde Staten, in Bethesda in de buurt van Washington.

Categorie 14: Woorden die beginnen met 's, zoals " 's morgens "
(Advertentie)
Apple Hardware winterdeals
Is jouw school klaar voor 2024? Ontdek deApple-bundels bij de Rolf groep!
(Advertentie)
Categorie 15: Woorden met een -c-, maar klinkt als een -s-, zoals "cent"
Categorie 16: Woorden met 's bij meervoud, zoals " pinda's "
Categorie 17: Woorden met -tie, maar klinken als -tsie, zoals "politie"
Categorie 18: Woorden met een -c-, maar klinkt als een -k-, zoals "cola"
Categorie 19: Je hoort "ies", maar je schrijft "isch", zoals "tropisch"
Categorie 21: Je hoort "sj", maar je schrijft "ch", zoals "chef"
Categorie 22: Je hoort "t", maar je schrijft "th", zoals "thee"
Categorie 23: Je hoort "ee", maar je schrijft "é", zoals "café"
Categorie 24: Je hoort "oo", maar je schrijft "eau", zoals "cadeau"
Categorie 26: Je hoort "zj", maar je schrijft "ge" of "g", zoals "garage"
Categorie 27: Je hoort "ie", "i" of "j", maar je schrijft "y", bijv. "yoga