Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • meester Frank
  Bezoekers:
 • Wat vind je in deze kolom?
 • Zacharias en Elisabeth
 • De geboorte van Jezus 1
 • De geboorte van Jezus 2
 • De geboorte van Jezus 3
 • De geboorte, de wijzen, de vlucht
 • De wijzen uit het oosten
 • Jezus op 12 jarige leeftijd in de tempel
 • De verzoeking in de woestijn
 • De eerste discipelen en wonderbare visvangst
 • De genezing van de zoon van de koninklijke hoveling
 • De genezing van een melaatse
 • De genezing van de verlamde
 • De wonderbare spijziging
 • Jezus zegent de kinderen
 • Powerpoints met o.a. foto's (Engelse site)
 • De powerpoints op deze pagina zijn verzameld door "Schoolvereniging Rehoboth -Urk".

  Hartelijk dank

   

 • Wat vind je in deze kolom?
 • Powerpoints over verhalen van het Nieuwe Testament
 • Tien melaatsen genezen
 • De opwekking van Lazarus
 • De wijze en de dwaze bouwer
 • De barmhartige Samaritaan
 • De wijze en de dwaze meisjes
 • De zalving te Bethanië
 • De intocht in Jeruzalem
 • Jezus voor Annas en Kajafas
 • De verloochening van Petrus
 • Wat vind je in deze kolom?
 • De begrafenis van Jezus
 • De verschijning aan Maria Magdalena
 • De verschijning aan 10 discipelen
 • Verschijning aan de Zee van Tiberias
 • De uitstorting van de Heilige Geest
 • Genezing van een kreupele door Petrus en Johannes
 • De apostelen uit de gevangenis verlost
 • Philippus en de kamerling
 • De bekering van Saulus
 • Het visioen van Petrus
 • Paulus in Troas en bij Lydia in Filippi
 • Paulus en Silas in de gevangenis
 • Paulus als gevangene naar Rome en schipbreuk
 
Add to Yurls