meester Frank
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Moviemaker (Maak je eigen film met teksten)
Flash-face (Help de politie, maak een compostietekening)
(Advertentie)
(Advertentie)
Schuif met je muis van boven naar onder, niet klikken!
(Advertentie)
Probeer de vliegtuigen binnen te loodsen
Zelf een "Picasso" maken en versturen naar je vrienden
Zelf tekenfiguurtjes maken en laten dansen
Maak van je beeldscherm een bloementuin
(Advertentie)
(Advertentie)
Bouwen met LEGO (alleen met Google-Chrome)
Zandschilderen (klik op het vierkantje voor de uitleg)
Stuiterkussen(Laat met de spatiebalk het balletje stuiteren)
Niet aan je moeder laten zien! Brrrrrr !!!!!!!